Do pobrania - Dokumenty szkolne

Kategoria: Szkoła Opublikowano: wtorek, 19, styczeń 2016

Dokumenty szkolne - Strefa Otwarta

Tytuł
Regulamin monitoringu wizyjnego w CKZiU
Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w CKZiU
 Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
Statut Technikum nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
 Statut Szkoły Branżowej I st. im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
 Statut II Liceum Ogólnokształcącego
 Statut II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Diagnoza Potrzeb i Plan Rozwoju Centrum
>>>Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji<<<
>>>Jak organizować edukację<<<
HARMONOGRAM dni wolnych w Technikum nr 1 w roku szkolnym 2020/2021
 Szkolny zestaw programów nauczania 2020-2021
Szkolny zestaw podręczników 2019-2020 (po SP)
Szkolny zestaw podręczników 2019-2020 (po GIMN)
Informacja Policji o dopalaczach

Miejsca parkingowe przy CKZiU

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 Harmonogram dni wolnych w szkole branżowej 1 stopnia 2020/2021
 Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Organizacja roku szkolnego 2020/2021
Harmonogram kształcenia w CKZIU - kwalifikacje i praktyki
Harmonogram praktyk zawodowych 2020/2021
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole
Poradnik bezpiecznego wypoczynku MEN
REGULAMIN Biblioteki szkolnej - czas epidemii

Dokumenty szkolne - Strefa Zamknięta - dla pracowników szkoły

Tytuł
Dokumenty dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli [.zip]
Procedury RODO [.zip]
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
Polityka Ochrony Danych Osobowych w CKZiU
 Harmonogram rozliczenia godzin dla nauczycieli
Symbolika LOGO
Opis kolorów LOGO dla CKZiU
Szkolenie z zakresu obsługi dziennika elektronicznego dla nauczycieli
Zasady oceniania osiągnięć uczniów- Prezentacja
Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej
Tabela wysokości dofinansowania
Umowa pożyczki mieszkaniowej

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
Polityka Bezpieczeństwa
Regulamin Pracy + załączniki
Regulamin wynagradzania AiO
Ustawa o ochronie danych osobowych
Procedura postępowania w razie wypadku
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ
Regulaminy pracowni (zip)
Regulamin praktyk zawodowych
Regulamin pełnienia dyżurów w CKZiU
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku szkoły - CKZiU
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku warsztatów - CKZiU
Procedura ewakuacji CKZiU
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

 

 

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza