Zastępstwa w dniu 19.01.2018 piątek
Małgorzata Majdak
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 et(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 et(1) - Działalność przedsiębiorstwa, 61 Małgorzata Latała  
4 2 f - Sprzedaż w reklamie, 61 Małgorzata Cieślak mwdr
5 2 f - Sprzedaż w reklamie, 61 Aneta Skowron  
6 1 f - Sprzedaż w reklamie, W2 Janusz Lipski geogr.
7 1 f - Sprzedaż w reklamie, W2 Bożena Polak j.pol
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 2P    
       
Martyna Matusiak
lekcja opis zastępca uwagi
1 Język włoski - Uczniowie przychodzą później    
2 Język włoski - Język włoski, 7 Krystyna Pyzio zaj. bibliot.
3 Język włoski - Język włoski, 7 Krystyna Pyzio zaj. bibliot.
4 2 ab(2) - Język włoski, 7 Beata Kowalczyk dor. zaw.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 b Wojciech Stanek  
4 b Małgorzata Płonka  
       
Jadwiga Stuglik
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 W(1) - Uczniowie przychodzą później    
6 4 d - Matematyka, 50 Ewa Flak  
7 4 d - Matematyka, 50 Ewa Flak  
8 3 d(1) - Pracownia administracji bazami danych, 10 Przemysław Chmiel j.ang
9 3 d(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 prz Małgorzata Huczek  
8 P Katarzyna Mrzygłód  
       
Barbara Talar
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 ts(2) - Wychowanie fizyczne, Msg Tomasz Bizoń  
3 1 ts(2) - Wychowanie fizyczne, Msg Tomasz Bizoń  
4 1 e - Zajęcia z wychowawcą, 48 Olgierd Morawski hist, wos
5 4 e - Wychowanie fizyczne, Dsg Marzena Sujkowska-Knycz  
6 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, Dsg Andrzej Skóbel  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 P Joanna Borgosz  
       
Ewa Wykręt
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 d - Fizyka, 53 Robert Tracz j.pol
6 3 bf(1) - Fizyka rozszerzona, 3 Aleksandra Grabowska j.ang
7 4 b - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 W - Fizyka, 53 Dagmara Kwiecińska hist.
9 2 ab - Uczniowie zwolnieni do domu    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN