Pedagog to osoba, która:

wytłumaczy jak skutecznie radzić sobie ze stresem;

wskaże jak dbać o pozytywne relacje z innymi;

nauczy myśleć twórczo

odpowie na pytania "jak się uczyć?" oraz "jak dobrze gospodarować czasem?";

wytłumaczy, jak być asertywnym,

podpowie jak żyć zdrowo, bez uzależnień:

pomoże znaleźć wyjście z trudnej, kryzysowej sytuacji.

Przyjdź także z każdą inną sprawą, o której chcesz porozmawiać.
Współpraca z uczniami

pomoc uczniom mającym trudności w nauce

pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami - dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia

pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami, mediacje

zajęcia psychoedukacyjne w klasach

organizacja warsztatów psychologicznych ze specjalistami

wspieracie emocjonalne dla uczniów potrzebujących pomocy, pomoc psychologiczna

współpraca z wolontariatem

organizacja akcji profilaktycznych, wyjazdów, konkursów