Współpraca z nauczycielami

wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów

poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania
ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym

konsultacje dla nauczycieli

kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P przy współpracy z rodzicami