Kadra

Kategoria: Szkoła Opublikowano: czwartek, 14, styczeń 2016

 

Lista nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
Imię i Nazwisko Przedmioty  Wychowawstwo
mgr Bizoń Tomasz Dyrektor - wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości
 
mgr Borgosz Joanna wychowanie fizyczne  
 mgr Chmiel Przemysław Kierownik Warsztatów Szkolnych j. angielski  
mgr inż. Cieślak Małgorzata zawodowe ekonomiczne, wychowanie do życia w rodzinie klasa 4f
mgr Czajkowska-Kirchner Katarzyna j. angielski  
lic. Damek Marcin j. angielski  
mgr Dąbrowska-Grabiec Aneta matematyka klasa  3f
mgr inż. Dubel Dariusz zawodowe informatyczne, informatyka klasa 3d
mgr Dubis Artur j. angielski klasa 2W
mgr inż. Fic Adam zawodowe mechaniczne  
mgr Flak Ewa Wicedyrektor ds. pedagogicznych - matematyka  
mgr Gajczak Przemysław matematyka, zawodowe ekonomiczne  
mgr inż. Galas Marek zawodowe mechaniczne, wychowanie fizyczne  
mgr Górkiewicz Monika matematyka klasa 4a/b
ks. mgr Godzieszka Maciej religia  
mgr Kowina Aleksandra muzyka  
mgr Grabowska Aleksandra j. angielski  
mgr Grzesło-Urbańczyk Edyta j. niemiecki klasa
ks. mgr Gwizdoń Rafael religia  
mgr inż. Huczek Małgorzata zawodowe mechaniczne klasa 1a
mgr Jura Dorota j. hiszpański  
mgr Kapela Iwona j. niemiecki klasa 1e
mgr Kocemba Katarzyna doradca zawodowy, pedagog szkolny  
mgr Kutyła Justyna zawodowe turystyczne klasa 1tn
mgr Korbel-Fossé Magdalena j. angielski  
mgr Kowalczyk Beata chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie  
mgr Kuźma Monika zawodowe ekonomiczne klasa 1en
mgr Kwiecińska Dagmara historia klasa 4s
mgr Latała Małgorzata zawodowe ekonomiczne i w organizacji reklamy  klasa 4et
mgr Lipski Janusz geografia, zawodowe turystyczne, informatyka  
mgr inż. Łokcik-Szczygieł Aleksandra zawodowe budowlane, podstawy przedsiębiorczości, j. niemiecki klasa 2a/b
mgr Majdak Małgorzata zawodowe ekonomiczne  
mgr Mazgaj Anna zawodowe turystyczne klasa 2t/s
ks. dr Medwid Wojciech religia  
mgr Małysiak Robert matematyka klasa 1f
mgr Matusiak Martyna j. włoski  
mgr Migdałek-Rajda Magdalena j. angielski  
mgr Misiek Sylwia j. angielski  
mgr Młodzik-Gawryluk Anna zawodowe reklamowe, wiedza o kulturze klasa 1fn
mgr Morawski Olgierd historia, wiedza o społeczeństwie klasa 2d/e
mgr Mularska - Bryndza Agata j. niemiecki klasa 2d
mgr Nowak Jolanta j. polski, j. rosyjski, klasa 1d
mgr Oleksy Anna zawodowe spedycyjne klasa 1sn
mgr Płonka Małgorzata j. polski  
mgr Polak Bożena j. polski, wiedza o kulturze  
mgr Pyzio Krystyna bibliotekarz  
mgr Rokowski Bartosz zawodowe informatyczne, informatyka  
Rusinek Marek zawodowe mechaniczne  
mgr Saferna Monika matematyka, informatyka  
mgr Sipiora Magdalena zawodowe ekonomiczne i w techniku spedytorze  
mgr Skorupa Robert j. polski  
dr inż. Skowron Aneta zawodowe spedycyjne i w organizacji reklamy  
mgr Skóbel Andrzej Wicedyrektor ds. org. - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 
mgr Stach Piotr wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa  
mgr Stanek Wojciech zawodowe informatyczne i w t. organizacji reklamy, informatyka klasa 4d
mgr Stuglik Jadwiga zawodowe informatyczne, matematyka  
Stuglik Jacek zawodowe budowlane  
mgr Sujkowska-Knycz Marzena wychowanie fizyczne  
mgr inż. Szczygieł Krzysztof zawodowe budowlane, podstawy przedsiębiorczości klasa 4bf
mgr Szczerkowski Edward zawodowe informatyczne, informatyka klasa 3W
mgr Talar Barbara wychowanie fizyczne klasa 3e
mgr Targosz Małgorzata j. niemiecki  
mgr Tracz Robert j. polski klasa 2f
mgr Urbańczyk Irena zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości  
mgr Wiktor Magdalena informatyka  
mgr Wykręt Ewa fizyka, j. niemiecki klasa 3a/b
mgr Zieliński Rafał edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne  
mgr Zwieńczak Edyta pedagog szkolny  
mgr inż. Zwieńczak Piotr Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Praktycznego, zawodowe turystyczne, w-f  
     

 

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza