Kadra

Kategoria: Szkoła Opublikowano: czwartek, 14, styczeń 2016

 

Lista nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
Imię i Nazwisko Przedmioty  Wychowawstwo
mgr Urszula Bałys j. angielski  
mgr inż. Bański Zbigniew zawodowe budowlane  
mgr Bizoń Tomasz Dyrektor - wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości
 
mgr Borgosz Joanna wychowanie fizyczne  
 mgr Chmiel Przemysław Kierownik Warsztatów Szkolnych j. angielski  
mgr inż. Cieślak Małgorzata zawodowe ekonomiczne, wychowanie do życia w rodzinie klasa 2f
mgr Czajkowska-Kirchner Katarzyna j. angielski klasa 3d
lic. Damek Marcin j. angielski klasa 3s
mgr Dąbrowska-Grabiec Aneta matematyka klasa  1f
mgr inż. Dubel Dariusz zawodowe informatyczne, informatyka klasa 1d
mgr Dubis Artur j. angielski  
mgr inż. Fic Adam zawodowe mechaniczne  
mgr Flak Ewa Wicedyrektor ds. pedagogicznych - matematyka  
mgr Foks-Dyrna Paulina j. hiszpański  
mgr Gajczak Przemysław matematyka, zawodowe ekonomiczne  
mgr Górkiewicz Monika matematyka  
mgr Górska-Szczerkowska Joanna j. polski  
mgr Grabowska Aleksandra j. angielski  
mgr Grobelny Katarzyna historia  
mgr Grzesło-Urbańczyk Edyta j. niemiecki klasa 1t/s
ks. mgr Gwizdoń Rafael religia  
mgr inż. Huczek Małgorzata zawodowe mechaniczne  
mgr Kapela Iwona j. niemiecki klasa 3e
mgr Kocemba Katarzyna doradca zawodowy  
mgr Kotyńska Agnieszka zawodowe turystyczne, podstawy przedsiębiorczości  
mgr Kutyła Justyna zawodowe turystyczne klasa 3t
mgr Korbel-Fossé Magdalena j. angielski  
mgr Kowalczyk Beata doradca zawodowy, chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie klasa 4s
mgr Kwiecińska Dagmara historia klasa 2s
mgr Latała Małgorzata zawodowe ekonomiczne i w organizacji reklamy  
mgr Lipski Janusz geografia, zawodowe turystyczne klasa 4b
mgr inż. Łokcik-Szczygieł Aleksandra zawodowe budowlane, przedsiębiorczość  
mgr Majdak Małgorzata zawodowe ekonomiczne klasa 4e
mgr Mazgaj Anna zawodowe turystyczne  
ks. dr Medwid Wojciech religia  
mgr Małysiak Robert matematyka  
mgr Matusiak Martyna j. włoski  
mgr Morawski Olgierd historia, wiedza o społeczeństwie klasa 4a
mgr Mularska - Bryndza Agata j. niemiecki klasa 4d
mgr Nowak Jolanta j. polski, j. rosyjski,  
mgr Płonka Małgorzata j. polski  
mgr Polak Bożena j. polski, wiedza o kulturze klasa 4t
mgr Pyzio Krystyna bibliotekarz  
mgr Rokowski Bartosz zawodowe informatyczne, informatyka  
Rusinek Marek zawodowe mechaniczne  
dr inż. Skowron Aneta zawodowe spedycyjne i w organizacji reklamy klasa 4s
mgr Skóbel Andrzej Wicedyrektor ds. org. - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 
mgr Socała Ewa zawodowe ekonomiczne  
mgr Stach Piotr wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa  
mgr Stanek Wojciech zawodowe informatyczne i w t. organizacji reklamy, informatyka klasa 2d
mgr Stuglik Jadwiga zawodowe informatyczne, matematyka  
Stuglik Jacek zawodowe budowlane  
mgr Sujkowska-Knycz Marzena wychowanie fizyczne  
mgr inż. Szczygieł Krzysztof zawodowe budowlane klasa 3bf
mgr Szczerkowski Edward zawodowe informatyczne, informatyka klasa 1W
mgr Talar Barbara wychowanie fizyczne klasa 1e
mgr Targosz Małgorzata j. niemiecki klasa 2W
mgr Tracz Robert j. polski  
mgr inż. Twaróg Tomasz zawodowe informatyczne, informatyka  
mgr Urbańczyk Irena zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości klasa 3a
mgr Wiktor Magdalena matematyka  
mgr Wykręt Ewa fizyka, j. niemiecki klasa 1a/b
mgr Zwieńczak Edyta pedagog szkolny  
mgr inż. Zwieńczak Piotr Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Praktycznego, zawodowe turystyczne  
     

 

Obowiązek RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych!

 

Miejsca naszych praktyk

Nasze profile

Wspierają Nas

Jakość powietrza