Kadra

Kategoria: Szkoła Opublikowano: czwartek, 14, styczeń 2016

 

Lista nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
Imię i Nazwisko Przedmioty  Wychowawstwo
mgr Urszula Bałys j. angielski  
mgr Bizoń Tomasz Dyrektor - wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości
 
mgr Borgosz Joanna wychowanie fizyczne  
 mgr Chmiel Przemysław Kierownik Warsztatów Szkolnych j. angielski  
mgr inż. Cieślak Małgorzata zawodowe ekonomiczne, wychowanie do życia w rodzinie klasa 3f
mgr Czajkowska-Kirchner Katarzyna j. angielski klasa 4d
lic. Damek Marcin j. angielski klasa 4s
mgr Dąbrowska-Grabiec Aneta matematyka klasa  2f
mgr inż. Dubel Dariusz zawodowe informatyczne, informatyka klasa 2d
mgr Dubis Artur j. angielski  
mgr inż. Fic Adam zawodowe mechaniczne  
mgr Flak Ewa Wicedyrektor ds. pedagogicznych - matematyka  
mgr Gajczak Przemysław matematyka, zawodowe ekonomiczne  
mgr Górkiewicz Monika matematyka  
mgr Grabowska Aleksandra j. angielski  
mgr Grzesło-Urbańczyk Edyta j. niemiecki klasa 2t/s
ks. mgr Gwizdoń Rafael religia  
mgr inż. Huczek Małgorzata zawodowe mechaniczne  klasa 4a
mgr Kapela Iwona j. niemiecki klasa 4e
mgr Kocemba Katarzyna doradca zawodowy  
mgr Kutyła Justyna zawodowe turystyczne klasa 4t
mgr Korbel-Fossé Magdalena j. angielski  
mgr Kowalczyk Beata chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie  
mgr Kwiecińska Dagmara historia klasa 3s
mgr Latała Małgorzata zawodowe ekonomiczne i w organizacji reklamy  
mgr Lipski Janusz geografia, zawodowe turystyczne  
mgr inż. Łokcik-Szczygieł Aleksandra zawodowe budowlane, podstawy przedsiębiorczości, j. niemiecki klasa 1a/b
mgr Majdak Małgorzata zawodowe ekonomiczne  
mgr Mazgaj Anna zawodowe turystyczne  
ks. dr Medwid Wojciech religia  
mgr Małysiak Robert matematyka  
mgr Matusiak Martyna j. włoski  
mgr Morawski Olgierd historia, wiedza o społeczeństwie klasa 1d/e
mgr Mularska - Bryndza Agata j. niemiecki klasa 1d
mgr Nowak Jolanta j. polski, j. rosyjski,  
mgr Płonka Małgorzata j. polski  
mgr Polak Bożena j. polski, wiedza o kulturze  
mgr Pyzio Krystyna bibliotekarz  
mgr Rokowski Bartosz zawodowe informatyczne, informatyka  
Rusinek Marek zawodowe mechaniczne  
mgr Magdalena Sipiora zawodowe ekonomiczne i w techniku spedytorze  
mgr Skorupa Robert j. polski  
dr inż. Skowron Aneta zawodowe spedycyjne i w organizacji reklamy  
mgr Skóbel Andrzej Wicedyrektor ds. org. - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 
mgr Stach Piotr wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa  
mgr Stanek Wojciech zawodowe informatyczne i w t. organizacji reklamy, informatyka klasa 3d
mgr Stuglik Jadwiga zawodowe informatyczne, matematyka  
Stuglik Jacek zawodowe budowlane  
mgr Sujkowska-Knycz Marzena wychowanie fizyczne  
mgr inż. Szczygieł Krzysztof zawodowe budowlane, podstawy przedsiębiorczości klasa 4bf
mgr Szczerkowski Edward zawodowe informatyczne, informatyka klasa 2W
mgr Talar Barbara wychowanie fizyczne klasa 2e
mgr Targosz Małgorzata j. niemiecki klasa 3W
mgr Tracz Robert j. polski klasa 1f
mgr Urbańczyk Irena zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości  
mgr Wiktor Magdalena informatyka  
mgr Wykręt Ewa fizyka, j. niemiecki klasa 2a/b
mgr Zwieńczak Edyta pedagog szkolny  
mgr inż. Zwieńczak Piotr Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Praktycznego, zawodowe turystyczne  
     

 

Obowiązek RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych!

 

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza