Do pobrania - Dokumenty szkolne

Kategoria: Szkoła Opublikowano: wtorek, 19, styczeń 2016

Dokumenty szkolne - Strefa Otwarta

Tytuł
Statut Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
 Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
Statut Technikum nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
 Statut Szkoły Branżowej I st. im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
 Statut II Liceum Ogólnokształcącego
 Statut II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Diagnoza Potrzeb i Plan Rozwoju Centrum
HARMONOGRAM dni wolnych w Technikum nr 1 w roku szkolnym 2019/2020
 Szkolny zestaw programów nauczania 2019-2020
Szkolny zestaw podręczników 2019-2020 (po SP)
Szkolny zestaw podręczników 2019-2020 (po GIMN)
Informacja Policji o dopalaczach

Miejsca parkingowe przy CKZiU

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 Harmonogram dni wolnych w szkole branżowej 1 stopnia 2019/2020
 
Organizacja roku szkolnego 2019/2020
Harmonogram kształcenia w CKZIU - kwalifikacje i praktyki
Harmonogram praktyk zawodowych 2019/2020
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole
Poradnik bezpiecznego wypoczynku MEN

Dokumenty szkolne - Strefa Zamknięta - dla pracowników szkoły

Tytuł
Procedury RODO [.zip]
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
Polityka Ochrony Danych Osobowych w CKZiU
>>>Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela<<<
 Harmonogram rozliczenia godzin dla nauczycieli
Symbolika LOGO
Opis kolorów LOGO dla CKZiU
Szkolenie z zakresu obsługi dziennika elektronicznego dla nauczycieli
Zasady oceniania osiągnięć uczniów- Prezentacja
Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej
Tabela wysokości dofinansowania
Umowa pożyczki mieszkaniowej

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
Polityka Bezpieczeństwa
Regulamin Pracy + załączniki
Regulamin wynagradzania AiO
Ustawa o ochronie danych osobowych
Procedura postępowania w razie wypadku
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ
Regulaminy pracowni (zip)
Regulamin praktyk zawodowych
Regulamin pełnienia dyżurów w CKZiU
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku szkoły - CKZiU
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku warsztatów - CKZiU
Procedura ewakuacji CKZiU
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

 

 

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza