Nasi znów punktują!!

Kategoria: Newsy Opublikowano: czwartek, 10, wrzesień 2020

Wielkie wyróżnienie spotkało uczniów naszego ,,KOTARBINA"

W dniu 4 września 2020r w sali sesyjnej Powiatu Wadowickiego przedstawiciele organu prowadzącego w osobach: Zofia Kaczyńska – przewodnicząca Rady Powiatu, Eugeniusz Kurdas – Starosta, Beata Smolec- Wicestarosta, Marek Cimer- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu w obecności Dyrektora CKZiU Tomasza Bizonia wręczyła  uczniom stypendia Rady Powiatu za osiągnięcia dydaktyczne w roku szkolnym 2019/20. Stypendia otrzymali także nasi uczniowie: Joanna Kryska 4e, Jakub Majdak 2en oraz Mateusz Kurzyniec 4ab. Warunkiem otrzymania było  uzyskanie średniej ocen rocznych co najmniej 4,8 oraz tytułu laureata bądź finalisty w zawodach krajowych lub międzynarodowych. Zaznaczyć należy, iż Mateusz Kurzyniec osiągnął najwyższą średnią ocen - 5.8, spośród  wszystkich 30 nagrodzonych osób.
Gratulujemy stypendystom osiągnięć  i  czekamy na kolejne sukcesy!
Dyrektor Tomasz Bizoń

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza