1sn kontra tajemnice transportu miejskiego

Opublikowano: poniedziałek, 11, listopad 2019

 W dniu  29 października 2019r., klasa 1 sn odwiedziła ZDMK, czyli Zarząd Dróg Miasta Krakowa wraz z wychowawczynią  Anną Oleksy oraz panią Anetą Skowron.

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa to samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kraków. ZDMK zajmuje się bieżącym utrzymaniem istniejących dróg publicznych: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków oraz infrastruktury rowerowej i tramwajowej. Zarząd ma pod swoją opieką obiekty inżynierskie, tunele oraz obiekty kubaturowe. Odpowiada za system odwodnienia miasta oraz utrzymuje, modernizuje i zaopatruje gminny magazyn przeciwpowodziowy.

O godz. 10:00 w siedzibie ZDMK czekał na nas Kierownik Działu Inżynierii Ruchu – Pan Piotr Cebula, który  zaprosił  nas do dyspozytorni ZDMK. Najpierw podzielono nas na 3 grupy i rozdzielono  do  trzech  różnych  stanowisk, na których specjaliści  poszczególnych  działów przybliżyli nam tematykę funkcjonowania placówki, systemów komunikacyjnych, kierowania ruchem, inteligentnych  systemów  transportowych, ruchu  w obrębie aglomeracji miejskiej, sterowania  potokami  ruchu w sieci  ulicznej, technologii informatycznych w logistyce miejskiej, zarządzaniem  miejskimi  środkami  transportowymi oraz rodzajami komunikacji  miejskiej. Największą  atrakcją dla nas była możliwość  samodzielnego  monitorowania bezpieczeństwa na dworcu kolejowym i w tunelu tramwajowym.

Następnie przejechaliśmy  busem  na dworzec PKP, na którym znajduje się Tunel Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – tunel tramwajowy w Krakowie łączy Rondo Mogilskie z okolicami ul. Pawiej i Dworca Towarowego, liczy 1420 m długości i jest pierwszym tego typu obiektem w kraju. Zlokalizowane zostały w nim dwa przystanki: Dworzec Główny Tunel oraz Politechnika, przez co tunel tworzy trzeci system szynowej komunikacji podziemnej w Polsce, Tunel stanowi część sieci Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

Odwiedziliśmy punkty kontroli ruchu tzw. SOP, z których pracownicy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu mogą sterować pracą obiektu oraz monitorować jego stan poprzez system telewizji przemysłowej oraz sieć czujników, które zapewniają odprowadzenie powstającego podczas ewentualnego pożaru dymu i gazów oraz zapewniają odpowiednią ilość świeżego powietrza do przewietrzania tunelu.

Wizyta z pewnością  przyczyniła się do zgłębiania naszej wiedzy teoretycznej, gdyż mieliśmy możliwość zobaczenia w praktyce jak działają systemy  o których  uczymy się na lekcjach  przedmiotów zawodowych.  Z niecierpliwością  oczekujemy  na kolejne wizyty zawodowe, które zorganizuje nam nasza wychowawczyni.

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza

Wyszukaj na stronie