Spread? - o co chodzi?

Opublikowano: czwartek, 10, październik 2019

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się już na dobre, a wraz z nim kolejna  - trzecia edycja  edukacji ekonomicznej.

4 października br. w naszym Centrum na lekcjach podstaw przedsiębiorczości uczniowie klas: 2ab oraz 2de uczestniczyli w prelekcji  nt. bankowości mobilnej i sprzedaży usług bankowych. Spotkanie poprowadziła Pani Elżbieta Fujawa - dyrektor oddziału Banku Pekao S.A. w Andrychowie.

Interaktywna forma zajęć pozwoliła uczestnikom obserwować symulację rozmowy pracownika banku z klientem, która czasami jest bardzo stresująca zwłaszcza, gdy przychodzi się do banku nie mając sprecyzowanych dokładnie oczekiwań lub prosząc zwyczajnie o kredyt.  Ano właśnie - kredyt? ale jaki, w jakiej walucie i dlaczego muszę oddać więcej..... i co to takiego spread???

Wszystkie powyższe dylematy zostały przez Panią E. Fujawę omówione i dokładnie wyjaśnione.  Fachowa informacja oraz przyjazna atmosfera spotkania  rozwiały wszelkie wątpliwości uczniów i można mieć nadzieję, że tzw. "trudne rozmowy w banku " nie będą dla nich stresujące i pełne obaw.

Wyjaśnienie - info na podstawie wikipedii

Spread - różnica pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży a kursem (ceną) kupna aktywów (np. walut, papierów wartościowych, towarów)

Spread wynosi zazwyczaj kilka procent. Udzielając kredytu w obcej walucie bank przelicza kredyt po kursie kupna (niższym) waluty kredytu, natomiast przy spłacie bierze pod uwagę dzienny kurs sprzedaży (wyższy) tej waluty.  Jeśli spread wynosi 0, oznacza to, że jest to transakcja bezkosztowa.

Wyrażony procentowo spread walutowy to różnica pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna dewiz w banku do kursu kupna. Stanowi on dodatkowy zysk banku, np. w przypadku udzielonych przez bank kredytów walutowych. Szacunkowo spread na poziomie 12% to dodatkowo około 1 punkt procentowy, a 6% to około 0,5 punktu procentowego ukrytej marży kredytu.

Tekst i foto: mgr inż. A. Łokcik – Szczygieł

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza

Wyszukaj na stronie