Dokumenty staże wakacyjne

Opublikowano: czwartek, 25, czerwiec 2020

Czynności do wykonania dla stażystów przed stażem 2020

Aby przystąpić do stażu należy wydrukować:     

    •  i wypełnić oświadczenie o braku symptomów chorobowych związanych z COVID- 19, które 6 lipca należy dostarczyć do pracodawcy;
    • ramowy program stażu dla zawodu w którym odbywamy staż;
    • dziennik stażu;

Po wydrukowaniu dokumenty zszywamy. Należy zwrócić uwagę aby formularze zawierały wyraźne i  pełne logotypy w nagłówku i stopce oraz aby wydruk zajmował stronę formatu A4 (proszę nie zmniejszać wydruku).

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, składamy czytelne podpisy.

Wszystkie dokumenty wraz z instruktażem do pobrania poniżej


https://drive.google.com/drive/folders/13KNjHDEKlSPismqJg8WyBrL0T-yvbRq7?usp=sharing

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza

Wyszukaj na stronie