Harmonogram zakończenia roku szkolnego

Opublikowano: poniedziałek, 22, czerwiec 2020

W dniu 26.06.2020 tj. w piątek odbędzie się zakończenie roku szkolnego. Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemicznym rozdanie świadectw, dyplomów i nagród za osiągnięcia w mijającym roku odbędzie się w kilku turach, zachowując reżim sanitarny.

Klasy przychodzą na spotkanie z wychowawcą według podanego poniżej harmonogramu. Uczniowie według listy w dzienniku z numerami od 1 do 15 przychodzą o pełnej godzinie, zaś pozostali o pół godziny później. Prosimy o punktualne przychodzenie do szkoły ze względu na konieczność dezynfekcji sal pomiędzy poszczególnymi grupami.

Do sal 35, 48, 50, 51 uczniowie w maseczkach wchodzą wejściem głównym, zaś do sal 52, 53, 57, 58, 59 wejściem od strony placu apelowego przez sutereny. Przy wejściu każdy uczeń dezynfekuje ręce i zachowując odstępy przechodzi do ustalonej sali.

Harmonogram jest następujący:

Klasa

Godzina

Wychowawca

sala

 

3ab

9.00

E. Wykręt

53

9.30

 

3d

9.00

D. Dubel

52

9.30

 

3e

9.00

B. Talar

50

9.30

 

3f

9.00

A. Dąbrowska-Grabiec

51

9.30

 

3 ts

9.00

E. Grzesło-Urbańczyk

48

9.30

 

3 W

9.00

E. Szczerkowski

35

9.30

 

2ab

10.00

A. Łokcik-Szczygieł

48

10.30

 

2d

10.00

A. Mularska-Bryndza

50

10.30

 

2de

10.00

O. Morawski

51

10.30

 

2f

10.00

R. Tracz

52

10.30

 

2 ts

10.00

A. Skowron

53

10.30

 

2 W

10.00

A. Dubis

35

10.30

 

1a

10.00

M. Huczek

57

10.30

 

1d

10.00

J. Nowak

58

10.30

           

             1e

10.00

I. Kapela

59

10.30

 

1abn

11.00

K. Szczygieł

48

11.30

 

1dn

11.00

B. Kowalczyk

50

11.3o

 

1en

11.00

R. Małysiak

51

11.30

 

1 f

11.00

R. Skorupa

52

11.30

 

1 fn

11.00

A. Młodzik- Gawryluk

53

11.30

 

1 st

11.00

M. Korbel –Fosse

(w zastępstwie E. Zwieńczak)

35

11.30

 

1sn

11.00

A. Oleksy

57

11.30

 

1tn

11.00

J. Kutyła

58

11.30

 

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza

Wyszukaj na stronie