Złoty indeks WBS

Opublikowano: wtorek, 05, maj 2020
złoty indeks

Realizując postanowienia umowy partnerskiej zawartej 7 lutego 2020r. pomiędzy CKZiU w Andrychowie, a Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej uczelnia ufundowała dla jednego ucznia naszej jednostki na wybranym spośród oferowanych kierunków darmowe, stacjonarne studia I stopnia, - tzw. ZŁOTY INDEKS WSB.

Dla powyższego indeksu w dniu 30 kwietnia 2020r, Rada Pedagogiczna Centrum, uwzględniając złożone przez wychowawców wnioski, wytypowała tegoroczną absolwentkę kierunku technik budownictwa, Julie Wiktorię Starzycką. Julia to sumienna, rzetelna oraz odpowiedzialna uczennica. Szkołę ukończyła z dobrymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem i wysoką frekwencją na zajęciach szkolnych. W trakcie czteroletniej nauki reprezentowała szkołę w konkursie ,,POZNAJ PRAWO BUDOWLANE" oraz olimpiadzie ,,WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH'', a także zawodach MAŁOPOLSKIEJ LICEALIADY MŁODZIEŻY w tenisie stołowym dziewcząt. Na szczególną uwagę zasługuje jej zaangażowanie i uczestnictwo w akcjach “opiekuństwa spolegliwego” patrona szkoły prof. T.Kotarbińskiego takich jak: “Honorowe krwiodawstwo- Krewniak Kotarbina”, “Szlachetna paczka”, “Dawcy Szpiku Fundacji DKMS”. Aktywnie, corocznie, promowała szkołę w kampaniach reklamowych. Julia to uczennica o wyjątkowych zaletach charakteru. Pracowita, obowiązkowa, zawsze można było na nią liczyć. Jej zaangażowanie i sumienność stanowiły wzór dla społeczności szkolnej. W klasie tworzyła klimat współpracy i partnerstwa na rzecz podejmowania licznych wyzwań rozwojowych szkoły. Służyła bezinteresowną pomocą zawsze i każdemu. Konsekwentnie i z rozwagą realizowała swoje zamierzenia, sumiennie pracowała nad swoim rozwojem, pozostając jednak niezwykle cichym i skromnym człowiekiem, a nade wszystko godną zaufania koleżanką. Podejmując się wykonania zleconych jej prac, wkładała w nie dużo serca i zawsze z uśmiechem na ustach wypełniała powierzone jej obowiązki. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów na uczelni. Niech jej zamierzenia i osobisty rozwój umocni także nas nauczycieli w słuszności decyzji.

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza

Wyszukaj na stronie