Technik budownictwa zdobywa laury olimpijskie

Opublikowano: niedziela, 03, maj 2020

To nie przypadek, że również w obecnym roku szkolnym 2019/2020 uczeń klasy trzeciej Technikum  w CKZIU w Andrychowie, kształcący się w zawodzie technik budownictwa - Mateusz Kurzyniec  zdobył tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych szczebla centralnego.

To nie jedyne wyróżnienie jakim może się pochwalić - dodatkowymi nagrodami są: wstęp na uczelnie techniczne w Polsce bez względu na wynik przyszłej matury, zwolnienie z egzaminu zawodowego w części pisemnej z wynikiem 100% oraz oceny celujące na zakończenie bieżącego roku szkolnego ze wszystkich przedmiotów zawodowych.

Olimpiadą od wielu lat zajmuje się nauczyciel przedmiotów zawodowych - budowlanych - Pan Krzysztof Szczygieł, któremu udaje się przekonać i zmotywować uczniów do wytężonej pracy. Obecny rok szkolny jest bardzo trudny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli stąd ogromna radość z uzyskanego sukcesu Mateusza . Został on sklasyfikowany na 9 miejscu w rankingu wszystkich uczestników, a było ich około 700 osób. Szkoła nasza natomiast została sklasyfikowana na 15 miejscu, wśród wszystkich szkół budowlanych startujących w olimpiadzie.

Budownictwo to dziedzina dość złożona i momentami trudna, wymaga bowiem znajomości  fachu oraz zagadnień z matematyki, fizyki, chemii oraz historii sztuki i architektury. Tym bardziej cieszy osiągnięty sukces - być może przyszłego inżyniera.

tekst: A. Łokcik - Szczygieł

foto: K. Szczygieł

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza

Wyszukaj na stronie