Szkolna platforma GOOGLE G Suit

Opublikowano: czwartek, 26, marzec 2020

Uwaga!
W związku z koniecznością przejścia na pracę i naukę zdalną - informujemy, że od 20 marca w naszej szkole funkcjonuje GOOGLE G Suit dla Edukacji. Uczniom i nauczycielom zostały założone, konta w domenie szkolnej ckziuandrychow.pl. Wychowawcy przekazali wychowankom dane pierwszego logowania. Do tej pory odbyły się już zdalne lekcje na żywo za pomocą aplikacji MEET. Postało też mnóstwo wirtualnych zajęć w aplikacji CLASSROOM.

W razie problemów z logowaniem, brakiem konta itp. prosimy o kontakt ze sprawcą zamieszania - Wojciechem Stankiem.

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza

Wyszukaj na stronie