Wywiadówki klas 4 - odwołane

Opublikowano: czwartek, 12, marzec 2020

Szanowni Państwo! Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniu dzisiejszym t.j. 12.03.2020 odwołujemy spotkania wychowawców z rodzicami.

Szczegółowe informacje dotyczące postępów w nauce można uzyskać od wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny. Wicedyrektor Piotr Zwieńczak

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza

Wyszukaj na stronie